KHÔNG GIAN CỘNG ĐỒNG TẠI HÀ TĨNH

Không gian phục vụ cộng đồng mở, tập trung vào các khía cạnh nghệ thuật và văn hóa. Được xây dựng từ vật liệu địa phương (Tre + Đất + Đá) và phương pháp xây dựng truyền thống dựa trên ý tưởng tập trung vào người sử dụng.

Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-1

Bes pavilion tập trung vào khía cạnh văn hóa và nghệ thuật (trưng bày triển lãm, thảo luận, café…). Nằm ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh, BES (Bamboo Earth Stone) được tạo nên bởi vật liệu địa phương và cách thức xây dựng dân gian trên quan điểm lấy người sử dụng làm trung tâm.

Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-08Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-02Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-03

Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-07
Góc vườn Bes pavilion

Tổng thể công trình bao gồm một nhóm các không gian riêng biệt được sắp xếp tự do xung quanh mảnh vườn trung tâm, nhằm khai thác triệt để các góc nhìn cũng như tăng cường sự tương tác giữa ánh sáng và bóng tối, giúp làm mờ ranh giới giữa bên trong và bên ngoài.

Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-2
Khoảng sân tiếp cận với thiên nhiên

Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-26Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-24Người sử dụng được tiếp cận những ứng dụng về cách ứng xử của công trình với thiên nhiên, với cộng đồng địa phương. Những giải pháp của công trình sẽ là những giáo trình giảng dạy hữu ích như: Khí động học (thông gió),Vật lý (tán xạ ánh sáng), Sinh học (quá trình quang hợp, trồng cây),… vì một môi trường sống xanh hơn.

Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-3
Một góc ngồi của Bes pavilion

Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-06Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-16Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-14Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-13Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-22Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-19Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-21Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-3Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-09Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-12Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-25Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-11Không gian phục vụ cộng đồng, được làm từ vật liệu địa phương ở Hà Tĩnh-10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *